Nieuws

09 jul

Over pestkoppen en zondebokken (1)

Auteur: Dirk Lemmens Bron: www.metamorfosemagazine.org Pesten is een wijdverbreid probleem. Bijna één op vier kinderen in de basisschool, en één op zeven kinderen in de middelbare school worden gepest.(1) Eén op twintig kinderen worden wekelijks, of zelfs dagelijks gepest.(2) Eén op de twintig kinderen zou zelf geregeld pesten. Aanhoudende pesterijen werken diep in op het

16 okt

Meer informatie

Pesten verpest ‘t Verhalen voor kinderen van verschillende leeftijden die gebruikt kunnen worden om met kinderen in gesprek te gaan over pesten. Het is van groot belang dat, als kinderen pesten of gepest worden, dit in een zo vroeg mogelijk stadium besproken kan worden zodat het stopt. Het is beter om te voorkomen dat kinderen

16 okt

Welke hulp is nodig?

De aanleiding Het is voor een goede analyse nodig om aandacht te schenken aan die specifieke aanleiding. Dit is het gebied waar de klacht van de zondebok en de rechtvaardiging van de pestkop zich situeren. We onderscheiden drie gebieden: anders zijn (lichamelijk, intellectueel, achtergrond, sociale status, religie), groepsdynamiek (open of niet open om een nieuweling

16 okt

Betrokken partijen

Pesten is een complex probleem, waarbij vier verschillende partijen betrokken zijn. Een pestklimaat kan alleen maar tot stand komen als één of meerdere van die partijen hun plaats in de groep niet, of op een verkeerde manier, innemen. Deze vier partijen zijn: de zondebok, de pestkop, de groep en het gezag. De zondebok Hoe angstig

16 okt

Gevolgen van pesten

Zowel psychisch als fysiek en materieel kunnen de gevolgen verregaand en vernietigend zijn. Aanhoudende pesterijen werken diep in op het leven van het slachtoffer en bewerken minderwaardigheid, onzekerheid en angstgevoelens. Vaak wordt de levensruimte ernstig beperkt doordat ze steeds maar de situaties waar ze gepest worden, proberen te vermijden.  Niet zelden geeft dit op termijn

16 okt

Verschil tussen plagen en pesten

‘Pesten’ en ‘plagen’ zijn twee totaal verschillende dingen. Plagen draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden: het is een kameraadschappelijk gegeven dat zich afspeelt tussen twee gelijke partijen dat aanvaarding uitdrukt. Plagen gebeurt eerder occasioneel dan systematisch en houdt een berekend risico in. Pesten begint waar plagen ophoudt. Wanneer een zelfde persoon (of groep)

16 okt

Pesten

Bij pesten gaat het niet om een gelijkwaardigheid in een relatie of om ‘gelijke partijen’, maar om de ene partij die de andere terroriseert. Bij herhaling kunnen we spreken van een systematiek en vorm van mishandeling.