Nieuws

11 jun

Lijden

Waarom laat God het kwade toe? Is God dood? Is Hij lam? Is Hij niet geïnteresseerd?

20 nov

Vergeving

Vergeving is Gods oplossing voor verstoorde relaties. Vergeving is een keuze van gehoorzaamheid aan God dat niet wacht op vergevingsgezindheid, maar bereidt is het kwaad dat je is aangedaan én de gevolgen ervan onder ogen te zien. Je kiest ervoor de zonde niet meer te benoemen, niet tegen de ander te gebruiken, maar te vertrouwen

19 nov

Boosheid

Wees boos, maar zondig niet Boosheid is een basisemotie, net zoals angst, verdriet en blijdschap. Wanneer je leert rechtvaardige boosheid te uiten en verkeerde boosheid in te tomen, wordt boosheid een boeiend onderdeel van geestelijke groei.

19 nov

Ziekte en genezing

Ziekte is een bijzondere vorm van lijden. Ziekte hindert je fysiek en blust je uit, zowel lichamelijk als geestelijk. Ziekte kan het gevolg zijn van geestelijke vermoeidheid, van volharding doorheen velerlei beproevingen of van zonde. Te midden van ziekte wil God Zijn wil openbaren en Zijn Woord in jou tot leven wekken.

23 nov

Schuldgevoelens

Kan iemand schuldig zijn zonder zich schuldig te voelen? En kan iemand zich schuldig voelen zonder schuldig te zijn? In beide gevallen is het antwoord ‘ja’. En in beide situaties is er sprake van een probleem. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen schuld en schuldgevoelens. Doen we dit niet, dan lopen we onherroepelijk

23 nov

Zelfaanvaarding

Gebrek aan zelfaanvaarding gaat gepaard met minderwaardigheidsgevoelens. Als je jezelf niet aanvaardt, beoordeel je jezelf minderwaardig tegenover een norm die je gebruikt. Je kunt dus beter spreken over ‘minderwaardigheidsoordelen’ dan over minderwaardigheidsgevoelens.

23 nov

Depressie

Depressie is een complex probleem Depressie kan je verzwakken of versterken. Je gaat ten onder of je leert leven met gevolgen van lichamelijke oorzaken, persoonlijke problemen, moeilijke omstandigheden, dingen die mensen je aandoen. Vele oorzaken. Vaak harde strijd. Eén vaste hoop: God is erbij!

28 mrt

Angst

Angst hoort bij leven Angst is een natuurlijke emotionele reactie van ons lichaam. Dit treedt op wanneer onze lichamelijke of psychologische veiligheid wordt bedreigd.

28 mrt

Bezorgdheid

Wees niet bezorgd! Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen heeft er mee te maken. Maar hoe ga je er mee om? Hoe ben je niet bezorgd en hoe werp je al je zorgen op God?