Nieuws

08 jul

Om een andere reden dan hoererij

Auteur: Jakob van Bruggen Bron: www.metamorfosemagazine.org Dr. Jakob van Bruggen toont aan dat de uizonderingsclausule in Matth. 19:9 niet opgevat moet worden als een positieve uitspraak over echtscheiding bij overspel en over een tweede huwelijk in zulke gevallen. De Schrift legt niet nadruk op de toestemming tot scheiden of hertrouwen, maar biedt een pleidooi voor

07 jul

Scheiden op Bijbelse gronden?

Voor christenen is er geen enkele reden, buiten seksuele immoraliteit, om initiatief te nemen voor een echtscheiding, of een scheiding (Mattheüs 19). 1 Korinthiërs 7:12-16 gaat in de tekst enkel om een gemengd huwelijk: een gelovige partner en een ongelovige partner. Eén van de partners is na het sluiten van het huwelijk tot de Heere

07 jul

Meer informatie

Verdriet in het huwelijk is een verzameling artikelen over scheiden en hertrouwen onder redactie van Jef De Vriese en Dirk Lemmens, met medewerking van verschillende schrijvers. Een goed huwelijk is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Het samenleven van man en vrouw kan zelfs een kwelling worden. Reeds in oude, Bijbelse tijden kende men dit probleem. Wat bedoelen

20 nov

Echtscheiding

Een goed huwelijk is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Het samenleven van man en vrouw kan zelfs een kwelling worden. Wat zijn de Bijbelse richtlijnen en oplossingen? .