Nieuws

01 sep

E-hulp module depressie

Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de verwerkingsopdracht van het boek je depressie. Het thema depressie is opgenomen in de  e-hulp module van de boekjes ‘Serie Pastoraal‘. Deze serie bevat de volgende thema’s: Hoop voor alle problemen Bezorgdheid Zelfaanvaarding Schuld en schuldgevoelens Depressie Angst Vergeving: wat en hoe? Boosheid De zin van het

07 jul

Sleutels om depressie te overwinnen

Auteur: Jef De Vriese Bron: www.metamorfosemagazine.org Het geestelijk leven wordt in de Bijbel voorgesteld als een training. Net zoals een atleet door oefening zijn sport leert, kun je door oefening, stap voor stap, door de Bijbelse oplossing voor een probleem consequent toe te passen, in de loop van dagen, weken en maanden, nieuwe levenspatronen aanleren.

19 nov

Meer informatie

Dit boekje geeft je meer inzicht in wat depressie is, waar het vandaan komt en wat je vanuit christelijk perspectief kunt doen om het op te lossen. Meer info over boekje Depressie en andere boekjes in Serie pastoraal: in de webwinkel van het CPC! Hulp Kom je er alleen niet uit, zoek dan hulp. Informatie over

19 nov

Depressie overwinnen

Wanneer depressie gezien wordt in het licht van de Bijbel, ontdek je handvatten die helpen om met depressie om te gaan, depressie te voorkomen en depressie te overwinnen. Het geestelijk leven wordt in de Bijbel voorgesteld als een training, een oefening in de godsvrucht. In een depressieve toestand is het niet gemakkelijk om beslissingen te

19 nov

Depressie in de Bijbel

Kenmerkend voor depressieve klachten is de afwezigheid van innerlijke vrede. Mogelijke oorzaak zijn: persoonlijke zonde zijn die niet beleden is, de toestand van het hart dat schade lijdt door omstandigheden/mensen en daar op een ongeestelijke manier op reageert, gekoesterde boosheid in de vorm van haat, bitterheid en gebrek aan vergevingsgezindheid, niet kunnen omgaan met gevoelens

19 nov

Oorzaken van depressie

Mogelijk gaat het om psychische oorzaken vanuit negatieve jeugdervaringen die moeilijk te verwerken zijn; gebrek aan zelfvertrouwen, te streng geweten en/of te streng plichtsgevoel, negatieve denkgewoonten als faalangst, te hoge eisen aan jezelf en/of aan anderen stellen. Mogelijke sociale factoren hebben te maken met ingrijpende gebeurtenissen die wortelen in verlies of verandering/overgang van een levensfase.

19 nov

Vormen van depressie

Een eerste depressie ontwikkelt zich meestal over een periode van enkele maanden. Het gaat dan om een geleidelijke overgang van lichte depressie naar een majeure depressie. Latere depressies kunnen soms van het ene op het andere moment ontstaan. Wanneer geen aanwijsbare oorzaak voor de depressie gevonden wordt, spreekt met van een endogene depressie (vermoedelijk van

19 nov

Symptomen van depressie

Een depressieve gemoedstemming treft je leven diepgaand met overheersende psychische symptomen als: droefheid, wanhoop, lage zelfwaarde, lusteloosheid, schuldgevoelens, negatief denken, suïcidegedachten. Je gedrukte stemming manifesteert zich niet naar aanleiding van één situatie, maar je leven in zijn geheel, je bestaan zelf, komt in het gedrang. Er treden verschuivingen op in je ervaring, geïnteresseerdheid slaat om

23 nov

Depressie

Depressie is een complex probleem Depressie kan je verzwakken of versterken. Je gaat ten onder of je leert leven met gevolgen van lichamelijke oorzaken, persoonlijke problemen, moeilijke omstandigheden, dingen die mensen je aandoen. Vele oorzaken. Vaak harde strijd. Eén vaste hoop: God is erbij!