Identiteit

Het Centrum voor Pastorale Counseling houdt vast aan de fundamentele geloofswaarheden, zoals geformuleerd in de traditionele geloofsbelijdenissen die gangbaar zijn in de Bijbelgetrouwe reformatorische en evangelische kerken.

De Bijbel en de goddelijke openbaring hierin over God, de mens, de problemen van de mens en de oplossingen ervan, is uitgangspunt en norm voor onze theorie en praktijk van pastorale hulpverlening.