Christelijke hulpverlening

Indien je belang hebt bij een hulpverlening die aansluit bij een geloofsbeleving die geworteld is in de Bijbel, kan je via het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) christelijke hulp vinden.

Het CPC verleent pastorale hulp door een multidisciplinair team van medewerkers met verschillende opleidingen (psychologie, theologie, maatschappelijk werk, etc.).

Wij geloven dat verandering en een hoopvolle toekomst mogelijk zijn. Wij willen graag met u samenwerken om die tot stand te brengen. Hartelijk welkom om hoop te vinden in Gods weg met uw leven!

Er kan dan op veel probleemgebieden met gedegen hulpverlening ingespeeld worden voor bijvoorbeeld:

  • Zelfaanvaarding
  • Huwelijks- en relatieproblematiek
  • Incest en trauma
  • Geloofsvragen en psychische problemen
  • Depressie
  • Angst
  • Rouwverwerking
  • Verslaving
  • Enz.

CPC biedt hulp via een netwerk van pastorale hulpverleners in België en Nederland.