Veilig landen – Fris en groen in je pensioen

Veilig landen

Fris en groen in je pensioen

 

Veilig landen vergelijkt het leven met een vliegtuigreis waarbij je zelf aan de stuurknuppel zit. De uitdaging is om niet alleen je pensionering goed voor te bereiden en tot een veilige landing te maken, maar ook om op een zinvolle manier invulling te geven aan het laatste kwart van je leven.
Dirk Lemmens schetst hoe de Bijbel realistisch spreekt over de zegen en ook de moeite van de ouderdom. Verder behandelt hij een aantal veel voorkomende misvattingen over het pensioen en geeft hij talloze praktische tips om de overgang van je werkzame leven naar je status van ‘gepensioneerde’ vlot te laten verlopen. Tenslotte gaat hij de vragen over de concrete voorbereiding op het levenseinde en heilszekerheid niet uit de weg.
Mannen kijken meestal anders aan tegen hun werk en hun pensionering dan vrouwen. Dit boek richt zich dan ook in de eerste plaats op mannen, wat echter niet betekent dat vrouwen er niets zouden aan hebben. Levenslessen gelden voor iedereen!

Kom je naar een jubileumdag van het CPC of neem je deel aan een cursus? Schaf het boek dan aan via de boekentafel. Zo bespaar je verzendkosten.

Dit boek verschijnt op 10 september 2022. Kom je naar een jubileumdag van het CPC of neem je deel aan een cursus? Schaf het boek dan aan via de boekentafel. Zo bespaar je verzendkosten.

 

INHOUD
Deel 1: Landen is niet voor watjes
1. Veilig landen
2. Landen is ingewikkeld
3. Alles heeft zijn tijd
Deel 2: De landing voorbereiden
4. Hoe word ik oud?
5. Misvattingen
6. Mijn pensioen komt er aan!
Deel 3: Touchdown!
7. Je bent geland
Deel 4: De terminal
8. Afscheid of thuiskomst?
9. Regel de zaken van je huis
10. Een plaats in de hemel: kun je daar zeker van zijn?
11. Hoe wil ik herinnerd worden?

Ik bestel dit boek!